Al. Vaida Voevod nr.2
Cluj-Napoca
0740-061.980
0264-410.220

Cloud Accounting (contabilitate online) - CTL Consulting

În lumea afacerilor transferul sistemelor contabile în Cloud este o soluţie nouă şi inovatoare, care ajută la creşterea productivitității personalului contabil prin optimizarea timpului consumat cu procesarea datelor şi alocarea acestuia pentru elaborarea de analize sau servicii suport de luare a deciziilor.

Pentru multe dintre companii, evidenţa contabilă este un proces greoi şi consumator de timp. Colectarea şi înregistrarea datelor, organizarea informaţiilor, reconcilierea conturilor şi generarea de rapoarte se pot dovedi a fi activităţi anevoioase, costisitoare şi predispuse erorilor. De cele mai multe ori acest lucru se datorează folosirii unui sistem de contabilitate învechit din punct de vedere al tehnologiei informaţiei, care face ca informaţiile să nu fie furnizate în timp real, afectând capacitatea de reacţie a organizaţiei faţă de mediul competitiv de business, şi determinând ca afacerea să funcţioneze sub un nivel optim .

Cu noua tehnologie, procesele contabile urmează a fi puternic automatizate, susţinând o informaţie transparentă, iar noi vă putem furniza rapoarte în timp real şi servicii de consultanţă privind profitabilitatea afacerii, analize de cost sau suport pentru luarea deciziilorează a fi puternic automatizate, susţinând o informaţie transparentă, iar noi vă putem furniza rapoarte în timp real şi servicii de consultanţă privind profitabilitatea afacerii, analize de cost sau suport pentru luarea deciziilor.