Al. Vaida Voevod nr.2
Cluj-Napoca
0740-061.980
0264-410.220

Blog

Etapele înfiinţării unei societăţi comerciale în România de către nerezidenţi

– ASPECTE PRACTICE – Am întâlnit în ultima perioadă din ce în ce mai mulţi „străini” (nerezidenți) care ne-au vorbit cu entuziasm despre planurile lor de a deveni investitori în România. Am observat cum entuziasmul a scăzut considerabil pe măsura parcurgerii etapelor, una câte una şi multe la număr, necesare înfiinţării unei societăţi cu personalitate

Profesia contabilă între “utilitate” și “n-avem încotro”

În ultimii ani asistăm la o “demonetizare” constantă a profesiei contabile și implicit o devalorizare a informațiilor financiar-contabile la nivelul companiilor private din România. Modificările legislative permanente și interpretabilitatea acestora, au determinat treptat punerea profesioniștilor contabili într-o lumină negativă datorită neadaptării acestora suficient de rapid la aceste modificări (provocări), precum și datorită pierderii motivației profesionale

Din Codul Muncii – formulări deficitare ale articolelor de lege – contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Cu toţii cunoaştem prevederile din Codul muncii cu privire la contractul individual de muncă pe perioadă determinată, majoritatea acestor prevederi fiind foarte clare. Ceea ce determină însă discuţii contrare şi interpretări diferite sunt condiţiile în care acest tip de contract poate fi prelungit. Conform Art. 82, alin. (3), „Contractul individual de muncă pe durată determinată

“D’ale Finanţelor” – dezvoltarea profesională continuă a inspectorilor fiscali

Aşa cum se ştie, orice societate înregistrată în România are obligaţia de a întocmi/completa şi a depune la anumite termene legale diverse declaraţii fiscale cu privire la impozite, taxe, contribuţii, etc. determinate de activitatea economică pe care o desfăşoară. Calcularea acestor taxe şi impozite, precum şi completarea corectă şi completă a acestor declaraţii este o