Al. Vaida Voevod nr.2
Cluj-Napoca
0740-061.980
0264-410.220

Anca David, Author at CTL Consulting

Din Codul Muncii – formulări deficitare ale articolelor de lege – contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Cu toţii cunoaştem prevederile din Codul muncii cu privire la contractul individual de muncă pe perioadă determinată, majoritatea acestor prevederi fiind foarte clare. Ceea ce determină însă discuţii contrare şi interpretări diferite sunt condiţiile în care acest tip de contract poate fi prelungit. Conform Art. 82, alin. (3), „Contractul individual de muncă pe durată determinată