Al. Vaida Voevod nr.2
Cluj-Napoca
0740-061.980
0264-410.220

Profesia contabilă între “utilitate” și “n-avem încotro” - CTL Consulting

În ultimii ani asistăm la o “demonetizare” constantă a profesiei contabile și implicit o devalorizare a informațiilor financiar-contabile la nivelul companiilor private din România.

Modificările legislative permanente și interpretabilitatea acestora, au determinat treptat punerea profesioniștilor contabili într-o lumină negativă datorită neadaptării acestora suficient de rapid la aceste modificări (provocări), precum și datorită pierderii motivației profesionale urmare încărcării exagerate a muncii lor.

Mai mult, transformarea contabilității financiare în contabilitate fiscală, a determinat acordarea unei importanțe tot mai scăzute principiilor de bază ale contabilității, precum și politicilor și procedurilor interne de calitate.

Mulți manageri și conducători de firme, au ajuns să vadă raportările financiar-contabile doar obligații legale, pe care trebuie să le facă, fără a le considera în vreun fel relevante sau justificate pentru activitatea firmei lor și pe care să se bazeze în luarea deciziilor.

De multe ori auditorii se află în situația de a identifica aceleași probleme de la un an la altul, semnalate conducerii societăților prin scrisori confidențiale către management, inclusiv prin prezentarea și a unor recomandări pentru rezolvare, ajungând astfel să se întrebe de utilitatea muncii lor pentru companiile respective.

Percepția generală cu privire la profesia contabilă și implicit la cea de audit se poate schimba doar prin schimbarea atitudinii și a motivației profesioniștilor în prestarea muncii lor, în primul rând prin renunțarea la rabaturi calitative în prestarea serviciilor, prin renunțarea la sintagma “merge și așa“ atunci când oferă soluții unor probleme contabile și nu în ultimul rând prin luarea de inițiativă în prelucrarea și pregătirea unor raportări financiar-contabile adaptate nevoilor conducătorilor de firme și utile acestora, chiar dacă sunt diferite de formularele legale de raportare și chiar dacă acest lucru implică muncă în plus.

Comentează

Your email address will not be published. Required fields are marked *