Al. Vaida Voevod nr.2
Cluj-Napoca
0740-061.980
0264-410.220

Etapele înfiinţării unei societăţi comerciale în România de către nerezidenţi - CTL Consulting

– ASPECTE PRACTICE –

Am întâlnit în ultima perioadă din ce în ce mai mulţi „străini” (nerezidenți) care ne-au vorbit cu entuziasm despre planurile lor de a deveni investitori în România. Am observat cum entuziasmul a scăzut considerabil pe măsura parcurgerii etapelor, una câte una şi multe la număr, necesare înfiinţării unei societăţi cu personalitate juridică.

Activitățile profesionale suport s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani în România. Firmele, încă de la înfiinţare, pot opta pentru servicii specializate juridice, contabile, fiscale și de resurse umane. Pe piaţa locală există numeroase firme ca şi CTL Consulting care pot oferi soluţii de calitate oricărui investitor care se simte descurajat de sistemul birocratic din România.

Prima etapă sau „provocare” pentru viitoarea firmă este stabilirea sediului social.

O cerinţă obligatorie pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în România este deţinerea unui spaţiu cu destinaţie de sediu social. Identificarea (contractarea) şi menţinerea spaţiului  necesită timp şi poate fi costisitoare. Pe parcursul procesului de înfiinţare, de la depunerea documentelor la registrul comerţului până la emiterea certificatului de înregistrare, locaţia sediului social trebuie să rămână aceeaşi.

Există anumite situații când, prin natura  business-ului creat, nu este necesar să existe un sediu social fizic:

  • angajații firmei lucrează de acasă;
  • afacerea nu necesită un spaţiu de depozitare;
  • prezenţa fizică permanentă a investitorului în ţară e opțională.

În cazul în care afacerea nu necesită un sediu social fizic, legislaţia românească în domeniu impune declararea unui sediu fiscal. Din punct de vedere al formalitaţilor legale, societatea este obligată sa declare o adresă de corespondență, respectiv o adresă la care sa poată primi „vizite” din partea autorităților fiscale române.

Încadrarea fiscală optimă este o altă etapă esenţială a procesului de înfiinţare a noii firme. În cazul persoanelor nereziente este recomandată colaborarea permanentă cu un profesionist contabil pe tot parcursul procesului.

Avantajele colaborării cu un expert contabil şi fiscal pentru definirea fiscală a firmei sunt:

  • accesul la cele mai bune soluţii referitoare la Taxa pe Valoare Adăugată;
  • accesul la soluții fiscale potrivite și eficiente privind impozitul pe profit sau pe venit;
  • consultanță în ceea ce privește resursele umane și obligațiile legale specifice;
  • accesul permanent la orice modificări sau actualizări ale Coduluil Fiscal;
  • accesul la toate informaţiile  esențiale despre impozitele pentru nerezidenți în concordanță cu prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate cu diverse state;
  • accesul la soluţii optime de contabilitate, gândite special pentru fiecare afacere.

Partea birocratică de pe tot parcursul procesului de înființare al societății nu trebuie neglijată. Întocmirea şi pregătirea tuturor documentelor solicitate de către Oficiul Registrului Comerţului şi de către Agenția Națională de Administrare Fiscală implică timp, stres şi costuri.

Majoritatea investitorilor străini aleg să colaboreze cu diverse cabinete de avocatură locale, o decizie care poate avea avantaje şi dezavantaje.

Pe de o parte, cabinetele de avocatură oferă siguranţa cunoaşterii legislaţiei româneşti şi posibilitatea de a declara sediul social la adresa cabinetelor respective. Pe de altă parte, colaborarea cu cabinetele de avocatură este o soluţie temporară deoarece presupune amânarea procesului de identificare şi contractare a unui spaţiu cu destinaţie de sediu social/fiscal. Modificarea statutului societății şi a certificatului de înregistrare presupune costuri suplimentare care pot fi evitate încă de la începutul procesului de înființare al firmei.

Recomandarea noastră este stabilirea unei colaborări cu profesioniști contabili și fiscali de la începutul procesului de înființare a firmei, pentru identificarea soluţiilor optime. Expertiza unui cabinet de contabilitate este importantă şi benefică pentru activitatea viitoarei societăți, mai ales din punct de vedere al costurilor legate de sediul social/fiscal.

Comentează

Your email address will not be published. Required fields are marked *